Τύπος

Ο ποιητής του υπό διερεύνηση μοτίβου
πραγματεύεται το ζήτημα της μοναξιάς.
Ανιλεώς επικαλείται αυθεντίες και
γλυκερότατους συναισθηματισμούς.
Συλλογιστική πορεία από το μηδέν στο άπειρο.
Ύφος αθεράπευτα σοβαροφανές
και συνυποδηλωτική χρήση της γλώσσας.
Περιεχόμενο, επιπλέον, ασαφές,
Δομή ασυγκρατήτων συνειρμών
κι αλληλουχία ακατάσχετα φλύαρων ιδεών.
Επικαλείται αυθεντίες επιχειρηματολογώντας,
τοποθετώντας ανεπαισθήτως ανεδαφικούς,
ακρογωνιαίους λίθους της λήθης.
Εν τέλει, στοχασμός δοκησίσοφος, κΕνοθήρας.

Πέμπτη, 23/3/06

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου